Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/100742
Title: L'enfrontament a la mort en els relats curts de Yūsuf Idrīs
Author: Ros Atmetlla, Joana
Director: Forcada Nogués, Miquel
Keywords: Mort en la literatura
Literatura egípcia
Treballs de fi de grau
Death in literature
Egyptian lierature
Idris, Yusuf, 1927-1991
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2016
Abstract: [cat] Aquest treball tracta del tema de la mort en alguns relats curts de Yūsuf Idrīs (1927-1991). Al llarg de la composició s'analitzaran tres contes: Ḫamsa sāʿāt, Al-yad al-kabīra i Šayḫūḫa bidūn junūn. Es tracta de tres relats on la mort hi és present però sempre amb punts de vista diferents. L'anàlisi duta a terme consistirà en veure com els protagonistes de cada conte s'enfronten a la mort. Això ens permetrà veure que hi ha dues maneres oposades, una en la qual utilitzem una protecció per salvaguardar-nos i una altra en la qual la defensa és inexistent. La tercera és més peculiar, ja que veiem com les dues maneres anteriors s'hi troben i entren en conflicte, perquè són incompatibles l'una amb l'altra. A més d'aquesta anàlisi, que serà el cos principal del treball, també es durà a terme un apartat introductori a la vida de l'autor. En aquest fragment s'intentaran aclarir alguns fets importants i destacats de la seva trajectòria vital per tal de veure com el van afectar i influir a l'hora d'escriure la seva obra, i especialment, els tres contes objecte d'estudi en aquest treball.
[eng] This work is about the topic of death in some of the short stories of Yūsuf Idrīs (1927-1991). Throughout it, three tales are going to be analysed: Ḫamsa sāʿāt, Al-yad al-kabīra i Šayḫūḫa bidūn junūn. They are three stories where death is present, but always with different points of view. The analysis performed will consist in examining how the characters in each story face death. This will allow us to see that there are two opposite ways, one with a protection which preserves us and another one without it. The third tale is the most peculiar one, since we see how the two previous ways found each other and clash, because they are incompatible. Besides this analysis, which will be the main section of this work, an introductory part to the author's life is going to be performed too. This section is intended to clarify some of the most important and prominent facts of his lifetime so it can be seen how they affected and influenced him when he had to write his work, specially the three stories which are the main object of this study.
Note: Treballs Finals de Grau d'Estudis Àrabs i Hebreus. Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Miquel Forcada Nogués
URI: http://hdl.handle.net/2445/100742
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Estudis Àrabs i Hebreus

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFGRos.pdf286.35 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons