Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/101024
Title: Guia i exercicis de fonologia catalana
Author: Pons, Clàudia
Keywords: Fonologia
Fonètica
Models teòrics
Català
Dialectologia
Material didàctic
Issue Date: 21-Jul-2016
Citation: Clàudia Pons-Moll (2016). Guia i exercicis de fonologia catalana. Departament de Filologia Catalana i Lingüística General
Abstract: En aquest document trobareu una guia, acompanyada d’exercicis, que pretén ser un reforç per a les classes de Fonologia Catalana que s’imparteixen en el Grau de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona. La guia conté 16 temes, distribuïts en tres àmbits principals: I. Fonètica aplicada al català (amb quatre temes). II. Fonologia del català (amb nou temes). III. Models d’anàlisi fonològica (amb tres temes). Cadascun dels temes conté els objectius, els continguts específics (amb un índex detallat), les lectures introductòries al tema (amb indicacions de les pàgines rellevants), les lectures complementàries i de consulta, els recursos recomanats i les activitats. Les activitats contenen exercicis que estan dividits en tres categories en funció del nivell de dificultat o del grau d’aprofundiment: a) Exercicis de consolidació de la matèria. b) Exercicis d’aprofundiment en la matèria. c) Exercicis d’exploració bibliogràfica i de recerca d’informació. La majoria d’exercicis tenen en compte fenòmens propis de les diferents varietats dialectals del català.
URI: http://hdl.handle.net/2445/101024
Appears in Collections:OMADO (Objectes i MAterials DOcents)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Guia i exercicis de fonologia catalana.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons