Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/102178
Title: Redisseny arquitectònic del portal de l'Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona
Author: Espuny Gutiérrez, Estefania
Director: Pérez-Montoro Gutiérrez, Mario
Keywords: Disseny de pàgines web
Universitats
Tesis de màster
Web site design
Universities
Masther theses
Universitat de Barcelona
Issue Date: Jun-2014
Abstract: El projecte es realitza al portal web de L’Escola de Doctorat de la Universitat de Barcelona (en endavant EDUB). L’EDUB és una institució d’educació superior, creada el març del 2012 i ubicada a la ciutat de Barcelona. Té la finalitat d’organitzar, en el marc de la política científica universitària, la formació i la preparació professional dels estudiants de doctorat. El portal EDUB inicia el seu disseny l’any 2012 i, al setembre del mateix any, es publica a la web. L’EDUB desenvolupa la seva tasca en el reclutament i la inscripció de nous estudiants; com a part d’aquesta feina, també es centra en la racionalització dels processos d’admissió per executar-los de manera eficient. L’objectiu principal del portal és oferir als futurs estudiants l’accés a la informació i recursos necessaris, per encoratjar-los i donar lloc a la realització de la sol·licitud d’admissió. Problemàtica El portal web EDUB, és de nova creació. Els seus responsables, reconeixen la necessitat de realitzar una anàlisi del portal basada en l’arquitectura de la informació. En línia amb els objectius institucionals, s’identifica la necessitat de crear un portal web basat en el disseny centrat amb l’usuari on, l’estructura, l’organització de la informació i les etiquetes del portal, facilitin la localització i l’accés a la informació, així com, afavorir la seva utilitat i l’aprofitament del portal EDUB per part dels usuaris. Objectiu i abast del projecte L’objectiu principal d’aquest projecte és el redissenyar del portal web EDUB, construir estructures informatives que siguin fàcils d’entendre i utilitzar i, que la interacció de l’usuari amb el portal sigui eficient i satisfactòria. El projecte finalitza amb una proposta de disseny per a cadascuna de les parts que articula l’arquitectura de la informació i, que respon a les necessitats dels usuaris. Aquest informe es presentarà als responsables de la institució per a la seva aprovació i, si s’escau, la posterior implementació. S’inclou una sèrie de recomanacions extretes a partir de l’anàlisi i de les necessitats dels usuaris, amb la finalitat d’optimitzar l’arquitectura de la informació del portal EDUB. Metodologia El projecte s’estructura en una sèrie de capítols que corresponen bàsicament a les diferents etapes que conformen el desenvolupament del projecte. Aquestes etapes són: l’anàlisi, la definició del projecte, el disseny, la planificació i l’execució. S’inicia amb una anàlisi exhaustiva de l’organització amb la descripció de la situació actual del portal, amb la finalitat de poder d’entendre el seu funcionament. A continuació, es realitza una anàlisi de l’arquitectura de la informació del portal i, que ens permetrà, determinar els errors i mancances del web. Seguidament, es realitza un estudi de bones pràctiques de webs similars a EDUB (benchmarking), amb la finalitat d’identificar debilitats i fortaleses i, incorporar-ne els canvis necessaris amb el propòsit d’oferir un millor servei als usuaris i, obtenir un millor posicionament. Es desenvolupa un card sorting amb estudiants, coordinadors, Comissió d’Homologació i personal d’administració i serveis, atenent a que són ells els usuaris potencials del portal, amb el propòsit de determinar una porta d’entrada a la informació i serveis, tal i com hauria de ser idealment, un reflex de les necessitats dels usuaris potencials als quals es dirigeix. La tècnica del card sorting, està basada en el disseny centrat en l’usuari. Paral·lelament amb dels objectius institucionals, permetrà que els dissenyadors entenguin les necessitats dels usuaris, així com l’entorn on es desenvolupen les tasques. Per a la realització del projecte, s’estableixen a priori uns objectius que ens permetran resoldre la problemàtica actual del portal. Cadascun dels objectius, s’han dividit amb les tasques pertinents i la durada en el temps prevista, així com també dels recursos humans implicats i dels recursos necessaris per executar les tasques identificades i assolir els objectius establerts. L’inici del projecte és el 2 de juny del 2014 i finalitza el 24 de setembre de mateix any; cal tenir amb compte que durant el mes d’agost es pararà el projecte per vacances institucionals.
Note: Màster en Gestió de Continguts Digitals, Facultat de Biblioteconomia i Documentació, Universitat de Barcelona i UPF, curs 2013-2014. Tutor: Dr. Mario Pérez-Montoro (UB)
URI: http://hdl.handle.net/2445/102178
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió de Continguts Digitals

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Estefanía_Espuny.pdf7.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons