Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106222
Title: Les rúbriques com instrument d’avaluació formativa continua de l’assignatura Dissenys de Recerca
Author: Bono Cabré, Roser
Núñez Peña, María Isabel
Suárez Pellicioni, Macarena
Keywords: Rúbriques d'avaluació
Educació superior
Rendiment acadèmic
Innovacions educatives
Issue Date: Jan-2017
Abstract: En aquest estudi, s’analitzà la percepció dels estudiants de la utilitat de dos feedbacks: l'obtingut a través de rúbriques i l’ofert pel professor a classe. Els participants van ser estudiants de l'assignatura Dissenys de Recerca del Grau de Psicologia. En gairebé tots els ítems del qüestionari administrat, els percentatges a favor de la utilitat dels dos tipus de feedback van ser alts. La classe de feedback es va percebre com més útil que el feedback basat en rúbriques en tots els aspectes, a excepció de l'ítem relacionat amb el coneixement dels criteris de correcció. Per altra part, no es van observar diferències estadísticament significatives del rendiment acadèmic entre els estudiants que van utilitzar només les rúbriques, els que només van assistir a les classes de feedback i els que van usar rúbriques i assistir a les classes de feedback. No obstant, els que es van beneficiar de tots dos tipus de feedback van deixar menys preguntes en blanc en exàmens tipus test, en comparació amb els estudiants que només van utilitzar les rúbriques. Finalment, s’observà una relació positiva entre la reducció de l’ansietat percebuda pels estudiants davant els exàmens, gràcies als dos tipus de feedback, i el rendiment acadèmic.
Note: Projecte dins del Grup d'Innovació Docent Consolidat PSICOINVEST (Millora de la Docència en Dissenys i Tècniques d’Investigació Psicològica) GINDOC-UB/099
Projecte: 2014PID-UB/069
URI: http://hdl.handle.net/2445/106222
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2014PID-UB_069_INNOVADOC.pdfInforme final projecte PMID 2014PID-UB_0691.54 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons