Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/106567
Title: Implementació d’aules virtuals (Blended-Learning) per a l’aprenentatge dels continguts teòrics abans de la realització de pràctiques de laboratori integrades en l’assignatura Operacions Unitàries II
Author: Labanda, Jordi
Keywords: Autoaprenentatge
Aprenentatge mixt
Innovacions educatives
Issue Date: 1-Feb-2017
Abstract: L’objectiu d’aquest projecte docent ha sigut el desenvolupament d’Aules Virtuals per a les pràctiques de laboratori d’una assignatura teòrica a fi millorar l’aprenentatge. Així, s’han creat diferents activitats, seguint la metodologia Blended-Learning i fent ús de les eines del Moodle, per introduir conceptes teòrics i pràctics de les pràctiques de laboratori i vídeos explicatius que detallen els càlculs enginyerils que cal realitzar per completar l’informe final. A més, s’han creat uns qüestionaris tipus multi-resposta que permeten l’autoavaluació de l’aprenentatge assolit. Segons els resultats dels indicadors avaluats, els objectius proposats s’han assolit satisfactòriament i la qualificació dels informes de pràctiques ha millorat respecte anys anteriors.
Note: Projecte: 2016PID-UB/010
URI: http://hdl.handle.net/2445/106567
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final_2016PID-UB_010.pdfInforme de projecte d'innovació docent458.82 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons