Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107003
Title: Riquesa Briològica i liquenològica del Parc de Collserola (Catalunya). Estacions d'especial interès.
Author: Álvaro Martín, Isabel
Barbero Castro, Mercedes
Llop Vallverdú, Esteve
Gómez-Bolea, Antoni
Keywords: Briòfits
Líquens
Biodiversitat
Mediterrània (Costa)
Bryophytes
Lichens
Biodiversity
Mediterranean Coast
Issue Date: 2009
Publisher: Departament de Biologia Vegetal (Unitat de Botànica). Universitat de Barcelona
Abstract: Presentem el catàleg dels líquens i briòfits pel Parc de Collserola. Un total de 313 tàxons representen la riquesa específica fins ara coneguda al Parc (185 líquens i 128 briòfits). La riquesa específica més gran correspon a les espècies epifítiques, seguides per les terrícoles, les saxícoles i per últim les hidròfiles. Basant-nos en la presència d'espècies singulars destaquem les següents estacions d'interès brioliquènic: Sant Medir, on hi ha líquens foliícoles; Torrent de les Tres Serres, amb una comunitat d'espècies hidròfiles, Torrent d'en Fotjà, on hi trobem líquens muscícoles i lignícoles, i alguna estació de zones obertes, amb comunitats de tàxons xeròfils i heliòfils. El seguiment d'aquestes estacions pot tenir un gran interès per al biomonitoratge de la «salut ambiental» del Parc.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/ActaBotanica/article/view/195683
It is part of: Acta Botánica Barcinonensia, 2009, vol. 52, p. 5-44
URI: http://hdl.handle.net/2445/107003
ISSN: 0210-7597
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
580697.pdf405.68 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.