Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/107631
Title: Diaris i revistes: panoràmica editorial i d'audiències a Catalunya (2014-2015)
Author: Franch, Pere
Guallar, Javier
Keywords: Diaris electrònics
Diaris catalans
Premsa
Premsa electrònica
Periodisme
Audiència (Mitjans de comunicació de massa)
Electronic newspapers
Catalan newspapers
Press
Electronic journals
Journalism
Mass media audiences
Issue Date: 19-Aug-2016
Publisher: Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura. Universitat de Barcelona
Abstract: Es presenta una panoràmica de les publicacions periodístiques catalanes durant el bienni 2014-15. Es mostren les dades d'audiència i difusió dels principals mitjans d'informació diària i no diària, i es comenten les principals novetats de les capçaleres informatives més importants en el període analitzat. Es mostra també una relació no exhaustiva dels nous mitjans apareguts durant el període, descrivint les seves característiques. The paper presents an overview of the Catalan newspapers and magazines during 2014-15. It shows audience and dissemination data of the mean media of daily and non-daily information, and the major developments of the most important informational headers are discussed in the period analyzed. A non-exhaustive list of the new media created during the period is also shown, describing their characteristics. Se presenta una panorámica de las publicaciones periodísticas catalanas durante el bienio 2014-15. Se muestran los datos de audiencia y difusión de los principales medios de información diaria y no diaria, y se comentan las principales novedades de las cabeceras informativas más importantes en el período analizado. Se muestra también una relación no exhaustiva de los nuevos medios aparecidos durante el período, describiendo sus características.
Note: Reproducció del document publicat a: http://raco.cat/index.php/AnuariObservatori/article/view/312569/402640
It is part of: Anuari de l'Observatori de Biblioteques, Llibres i Lectura, 2016, vol. 4, p. 74-88
URI: http://hdl.handle.net/2445/107631
ISSN: 2014-0088
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
668633.pdf971.89 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons