Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109084
Title: Informe: l’aplicació de l’ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona des de la perspectiva dels drets humans
Author: Fernández Bessa, Cristina
Di Masso, Andrés
Keywords: Ordenances municipals
Convivència
Espais públics
Barcelona (Catalunya)
Municipal ordinances
Coexistence
Public spaces
Barcelona (Catalonia)
Issue Date: 27-Jan-2017
Abstract: El present informe constitueix un recull dels principals resultats d’un estudi qualitatiu sobre l’aplicació de l’anomenada “Ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l’espai públic de Barcelona”, més coneguda com a Ordenança de Convivència o Ordenança del Civisme. L’Ordenança del Civisme (d’ara endavant, OC) és una norma que, tal i com es presenta en la seva exposició de motius, pretén: “preservar l'espai públic com a lloc de convivència i civisme, on totes les persones hi puguin desenvolupar en llibertat les seves activitats de lliure circulació, d'oci, de trobada, i esbarjo, amb ple respecte a la dignitat i als drets dels altres i a la pluralitat d'expressions i de formes de vida diverses existents a Barcelona” (Exposició de Motius, OC).
URI: http://hdl.handle.net/2445/109084
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (Psicologia Social i Psicologia Quantitativa)
Documents de treball / Informes (Dret Penal, Criminologia i Dret Internacional Públic)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe OC_2017.pdf2.42 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons