Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/109723
Title: Informe final del projecte 2015PID-UB/040: Millora de la capacitat comunicativa: adaptació del registre al tipus de receptor
Author: Pérez-Cano, Francisco J.
Rodríguez Lagunas, María José
Castell, Margarida
Franch i Masferrer, Àngels
Saldaña-Ruíz, Sandra
Massot Cladera, Malen
Camps Bossacoma, Mariona
Keywords: Fisiologia
Comunicació
Autoavaluació
Desenvolupament professional
Innovacions educatives
Issue Date: Jan-2017
Abstract: L’objectiu del present projecte se centra en millorar la capacitat comunicativa del futur professional mitjançant el treball i la reflexió sobre el llenguatge a utilitzar per a dirigir-se a un professional del mateix àmbit o bé a un receptor no especialitzat (per exemple, un pacient). En el context de l'assignatura de “Fonaments d’Immunologia” del Màster URV-UB de Nutrició i Metabolisme, els estudiants han seleccionat un tema i treballat en equip els seus continguts. Els estudiants l’han presentat a classe emprant dos tipus de registre i detectant la terminologia adient en cada cas. L’avaluació de les presentacions s’ha realitzat, a més de pel professor, mitjançant correcció per iguals i autoavaluació. A més, per tal de dinamitzar les classes, els estudiants han realitzat a classe qüestionaris en línia amb els propis dispositius mòbils i han obtingut una retroacció immediata a través del seu dispositiu (utilitzant la plataforma Socrative). Aquestes estratègies docents han estat valorades pels estudiants per a conèixer el grau d’interès i d’aprofitament.Es preveia que els estudiants realitzessin una activitat formativa d’aquest tipus per aprendre no només els continguts del temari sinó que també la importància del tipus de llenguatge emprat en la comunicació. Els resultats assolits es corresponen amb els previstos inicialment ja que tant els indicadors quantitatius com qualitatius del projecte reflecteixen l’aprenentatge assolit i l’àmplia acceptació de l’activitat.
Note: Projecte: 2015PID-UB/040
URI: http://hdl.handle.net/2445/109723
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final PID 2015 UB 040.pdf1.43 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons