Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110225
Title: De la formació i conceptualització a la professionalització: La veu dels/les protagonistes
Author: Adeba Margenat, Irati
Director: Borras Medina, Rosa
Keywords: Educació social
Competències professionals
Condicions de treball
Treballs de fi de grau
Social education
Vocational qualifications
Work environment
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: [cat] El treball que s’exposa a continuació és una comparació entre la teoria i la pràctica en l’àmbit professional de l’educació social. Té com a objectiu conèixer si actualment les universitats que imparteixen aquest grau estan aconseguint que els seus alumnes adquireixen les competències i habilitats que, segons aquestes, un/a educador/a social ha de dominar. D’altra banda, continuant amb aquesta comparació entre la teoria i la pràctica, també és realitza en aquest treball una aproximació a les condicions laborals i contractuals dels professionals d’aquesta disciplina per veure si la realitat s’ajusta a allò estipulat per la llei.
[eng] The work set out below is a comparison between theory and practice in the professional field of social education. Aims to ascertain whether the present universities offering this degree are getting their students acquire the skills and abilities, such as a educator social has to master. Moreover, continuing this comparison between theory and practice is also done in an approach to working conditions and contract professionals of this discipline to see if reality conforms to what is stipulated by law
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Rosa Borràs Medina
URI: http://hdl.handle.net/2445/110225
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Irati_Adeba_Margenat.pdf1.62 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons