Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110364
Title: Com millorar la motivació dels estudiants en assignatures de perfil economètric? una mesura pràctica amb avaluació empírica de la seva efectivitat
Author: Vayá, Esther
Moreno Serrano, Rosina
García-Sanchis, José Ramón
López-Bazo, Enrique
Suriñach Caralt, Jordi
Riera i Prunera, Maria Carme
Pons Fanals, Ernest
Carrion i Silvestre, Josep Lluís
Di Paolo, Antonio
Matano, Alessia
Keywords: Motivació de l'aprenentatge
Econometria
Innovacions educatives
Issue Date: 2017
Abstract: El projecte s’ha aplicat als alumnes de les assignatures obligatòries d’Econometria I i II del Grau d’Economia de la Facultat d’Economia i Empresa al curs 2015-2016. Atesos els problemes de motivació habituals que presenten els alumnes del nostre Grau, especialment en matèries de perfil quantitatiu, el projecte ha perseguit l’objectiu general de fomentar la motivació del estudiants i l’aprenentatge actiu dels mateixos. Per tal d’aconseguir-ho vam pensar que seria possible incrementar aquesta motivació si els propis alumnes fossin la mostra estadística per l’anàlisi i aplicació de les tècniques economètriques ensenyades a classe. Així, es va pretendre motivar la participació dels alumnes mitjançant la reflexió sobre els factors determinants teòrics del seu propi rendiment acadèmic. Per fer-ho, s’ha recollit en primer lloc una base de dades dels propis alumnes sobre el seu rendiment acadèmic i les seves característiques sociodemogràfiques i familiars. Posteriorment, els alumnes han emprat aquesta base de dades per tal de construir un model economètric a partir del qual han aplicat les eines estadístic-economètriques estudiades a classe per tal d’aconseguir explicar el seu rendiment acadèmic. Atès que ells mateixos han estat la mostra d’anàlisi i el tema a analitzar era del seu interès, la participació ha estat molt elevada. Els resultats finals han sigut positius ja que ha incrementat la participació a classe i la reflexió conjunta del tema analitzat tant des d’un punt de vista teòric com aplicat. Alhora, han millorat els rendiment acadèmic general.
Note: Projecte: 2015PID-UB/013
URI: http://hdl.handle.net/2445/110364
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
gidep informe_setembre 2016.pdf664.17 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons