Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/110572
Title: El centre orientador. Del present al futur
Author: Giner, Antoni
Monferrer Troncho, Xavier
Vanrell Moreno, Carme
Keywords: Tutoria (Ensenyament)
Educació secundària
Orientació educativa
Tutoring (Teaching)
Secondary education
Educational counseling
Issue Date: 2013
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: L'article aporta el resultat del treball de recerca i reflexió dut a terme pel Grup de Recerca en Acció Tutorial (GRAT) de l'ICE de la UB, amb l'objectiu de definir el camí en la construcció dels centres orientadors. Pensem que un centre educatiu ha d'incorporar l'orientació com a eix vertebrador de la seva praxis docent. En l'article s'aporta un model basat en el treball interdisciplinari i en xarxa dels diferents membres de la comunitat educativa, que es complementa amb el treball, ja tradicional en els centres docents, amb diferents serveis externs per tal de configurar el centre orientador. Finalment, es donen orientacions per als centres educatius de secundària per avançar en la construcció com a centre orientador.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2013, vol. 6, num. 2, p. 119-131
Related resource: https://doi.org/10.1344/reire2013.6.2628
URI: http://hdl.handle.net/2445/110572
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
633586.pdf125.87 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons