Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111027
Title: Sobre la diversitat del sentit escolar. Una aproximació etnogràfica a la realitat escolar des d’una geografia dels espais socials
Author: Grau Iglesias, Pau
Director: Zino, Julio
Keywords: Antropologia cultural
Antropologia educativa
Treballs de fi de grau
Cultural anthropology
Educational anthropology
Bachelor's thesis
Issue Date: 2015
Abstract: Des d’una antropologia de l’escola, aquesta investigació proposa una aproximació etnogràfica a la “realitat escolar” a través d’una geografia de les relacions i els espais socials, on es considerarà la construcció del sentit escolar dins de la seva diversitat i relació amb altres sentits. En aquesta direcció, la investigació també pretendrà mostrar com la construcció d’aquest sentit escolar no només està relacionada amb tot allò que passa dins l’escola, sinó també amb estructures normatives i valoratives d’altres espais de socialització, on la distancia o proximitat simbòlica entre aquests espais participarà de l’experiència i significació en la pràctica escolar.
Note: Treballs Finals de Grau Antropologia Social i Cultural, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutor: Julio Cesar Zino Torrazza
URI: http://hdl.handle.net/2445/111027
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Antropologia Social i Cultural

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_Grau Iglesias_Pau.pdf458.94 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons