Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/111155
Title: Reconnectar-nos en allò natural per fer-ho en allò social. Anàlisi de l’ambientalizació curricular en el Grau d’Educació Social de la Universitat de Barcelona
Author: Ramon Esquenazi, Anna
Director: Higueras Albert, Elisabet
Keywords: Educació social
Educació ambiental
Desenvolupament sostenible
Currículums (Ensenyament)
Treballs de fi de grau
Social education
Environmental education
Sustainable development
Curricula
Bachelor's thesis
Issue Date: 2016
Abstract: El context de la línia de recerca d’aquest estudi és l’ambientalització curricular del Grau d’educació social de la Universitat de Barcelona. Aquesta recerca analitza la seva situació actual, el valor de treballar l'educació ambiental en l'educació social, els conceptes que s'inclouen i propostes de futur a partir de les veus de l'alumnat i el professorat. D'aquesta manera es vol interpretar el que s'està entenent per incloure la dimensió ambiental en el currículum, així com els requeriments que creuen que són necessaris per poder-la portar a terme. S´ha utilitzat una metodologia mixta, és a dir quantitativa i qualitativa, amb l'aplicació de tècniques d'anàlisi documental, el qüestionari i les entrevistes i els resultats s'han obtingut amb la triangulació de totes les informacions. La conclusió més rellevant és que la complexitat de la temàtica abraça una dimensió molt gran de mirades i per tant de conceptes. En tot cas, hi ha respostes rotundes per part dels participants en considerar que veuen una interrelació entre l'educació ambiental i l'educació social, així com que té valor treballar l'educació ambiental en el grau d'educació social. Aquest treball pot alimentar el debat sobre què i com incloure la dimensió ambiental en el Grau d'educació social de la Universitat de Barcelona, orientant a futures recerques sobre el mateix.
Note: Treballs Finals de Grau d'Educació Social, Facultat d'Educació, Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Elisabet Higueras Albert
URI: http://hdl.handle.net/2445/111155
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Educació Social

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG Anna Ramon.pdf9.67 MBAdobe PDFView/Open
Annexes I al IV.pdf740.77 kBAdobe PDFView/Open
Annexes V al VII.pdf2.07 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons