Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113315
Title: La Música com a eina de cohesió social
Author: González Mediel, Olga
Sempere, Núria
Rovira, Georgina
Keywords: Ensenyament de la música
Comunicació intercultural
Integració social
Music education
Intercultural communication
Social integration
Issue Date: Jun-2016
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: En aquest article intentarem apropar-nos a la música com a eina de cohesió social, parant atenció a un aclariment conceptual que ens ajudi a entendre aquesta particularitat del fet musical tan estretament lligada als seus efectes socials. Tot seguit, farem un breu recorregut per la fonamentació teòrica i empírica que sustenta aquests beneficis de les experiències musicals, i aterrarem en diverses experiències, de les més llunyanes a les més properes, on aquest impacte més enllà de la música és ben palès. Finalment, detallarem dos projectes musicals, ben coneguts per les autores, i amb una llarga trajectòria, en què un dels objectius, des dels seus orígens, ha estat aconseguir una millora de la cohesió social des de l'ensenyament musical. Les evidències fins al dia d'avui no deixen lloc a plantejar dubtes quant a l'assoliment d'aquest objectiu.
Note: Reproducció del document publicat a: http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/312602
It is part of: Temps d'Educació, 2016, num. 50, p. 99-113
URI: http://hdl.handle.net/2445/113315
ISSN: 0214-7351
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
670858.pdf156.07 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons