Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113318
Title: El Suport a la recerca de les biblioteques universitàries catalanes: estat actual
Author: Camón Luis, Enric
Rey Martín, Carina
Balagué, Núria
Keywords: Biblioteques universitàries
Investigació
Academic libraries
Research
Issue Date: 2012
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectius: L'objectiu de la investigació és determinar quins són els serveis de suport a la recerca que les biblioteques universitàries ofereixen per al personal docent i investigador. A més, pretén oferir una síntesi de la realitat d'aquests serveis de suport a Catalunya. Metodologia: La investigació es va realitzar a partir d'un qüestionari en format web que s'adreçava a la direcció de les biblioteques universitàries. El qüestionari va ser validat per especialistes en metodologia d'aquestes eines d'investigació i per professionals del sector de les biblioteques universitàries. Resultats: Els resultats de la investigació són molt representatius ja que dibuixen una radiografia de la totalitat de les biblioteques universitàries catalanes. Es constata que les posicions de les biblioteques de titularitat pública i privada són diferents en un bon nombre dels aspectes analitzats. Altrament, es destaca la necessitat d'incidir de manera decidida en els serveis de suport a la recerca per adaptar-los a les particularitats dels equips d'investigació de cada institució.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/BiD2012.29.6
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2012, num. 29
Related resource: https://doi.org/10.1344/BiD2012.29.6
URI: http://hdl.handle.net/2445/113318
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
625914.pdf140.11 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons