Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113325
Title: Anàlisi dels Estudis bibliomètrics a Catalunya
Author: Ardanuy Baró, Jordi
Keywords: Bibliometria
Catalunya
Bibliometrics
Catalonia
Issue Date: 30-Jun-2014
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: Objectius: descriure des d'una perspectiva quantitativa la producció de treballs bibliomètrics duts a terme a Catalunya. En aquest article s'aborden les publicacions que utilitzen eines bibliomètriques per conèixer característiques de la producció científica, però no s'hi inclouen les que tenen per objectiu fer aportacions metodològiques o la disquisició sobre els mateixos mètodes i tècniques utilitzats en bibliometria. Metodologia: s'han analitzat mitjançant eines bibliomètriques els registres d'una base de dades relacional obtinguts mitjançant fonts diverses, com ara les bases bibliogràfiques del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), LISA: Library and Information Science Abstracts, Library Literature & Information Science Index, i Library, Information Science & Technology Abstracts. També s'han fet cerques a recursos com, per exemple, el PubMed, Dialnet, Google Scholar i s'han obtingut referències per encadenament. Resultats: s'han identificat 297 documents, dels quals un 76,8 % són articles de revista. Es detecta una quantitat considerable d'àrees de coneixement abordades pels estudis bibliomètrics, entre els quals destaquen especialment els de biomedicina. Hi ha també una important dispersió de revistes que respon a l'espectre d'àrees analitzades. En general predominen els estudis que tenen com a abast Espanya, encara que hi ha variacions que també responen a aquest ventall d'àrees. La llengua predominant és l'espanyol, la major part d'articles els signen dos autors o més, i la col·laboració entre membres d'un mateix departament és la més habitual. - See more at: http://bid.ub.edu/32/ardanuy1.htm#sthash.Ltj5OfQr.dpuf
Note: Reproducció del document publicat a: http://bid.ub.edu/32/ardanuy1.htm
It is part of: BiD: Textos Universitaris de Biblioteconomia i Documentació , 2014, num. 32
URI: http://hdl.handle.net/2445/113325
ISSN: 1575-5886
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
647254.pdf1.67 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons