Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113372
Title: L’Aràbia del Prometeu Encandenat i de les Bacants
Author: Ferran i Baños, Roger
Director/Tutor: Camps i Gaset, Montserrat
Keywords: Grec
Orient Mitjà
Treballs de fi de grau
Greek
Middle East
Bachelor's thesis
Èsquil, 525-456 aC. Prometeu encadenat
Eurípides, ca. 480-406 aC. Bacants
Issue Date: 15-Jun-2016
Abstract: [cat] En el nostre treball analitzem i contextualitzem el vers 420 del Prometeu encadenat i tot l'estàsim al qual s'insereix i el pròleg de les Bacants d'Eurípides per tal d'escatir per què ambdues obres parlen d'Aràbia i quin sentit tenen aquestes mencions, atès que des de l'antigor s'és conscient de llur escassa exactitud geogràfica. Sobre el primer text, discutim si està relacionada amb el país de les aromes herodoteu o més aviat amb certs topònims de la Còlquida i el déu Ares; pel que fa al segon, la pertinença del terme 'Ἀραβία εὐδαίμων' al text i la seva ulterior evolució fins a designar el Iemen. Finalment determinem si ambdues Aràbies fan referència a una mateixa realitat, com es relacionen entre elles, què evocaven a la ment d'un grec al segle V aC i com podria continuar la nostra investigació més enllà d’aquest treball, indicant quins interrogants queden oberts i com es podrien resoldre.
[eng] In our project we analyze and contextualize the verse 420 from Prometheus Vinctus, all its stasimon and the prologue of Euripides' Baccahe in order to find out why both works refer to Arabia and what mean these mentions mean, as they are not seen as geographically accurate since ancient times. Relating to the first text, we discuss if this Arabia is somehow related to the Herodotean country of aromatics or rather to some Colchians toponyms and the war-god Ares. When it comes to the second, we follow the meaning of the term 'Ἀραβία εὐδαίμων' along its history until it designates Yemen. Finally we determine if both Arabias refer to the same reality, how they relate to each other, what they brought to Greeks' mind in Vth century BC and how our research can be followed, pointing out what questions remain unsolved and how could be answered.
Note: Treballs Finals de Grau de Filologia Clàssica (Grec). Facultat de Filologia. Universitat de Barcelona, Curs: 2015-2016, Tutora: Montserrat Camps Gaset
URI: http://hdl.handle.net/2445/113372
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Filologia Clàssica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG FerranBaños_Roger.pdf2.57 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons