Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/113484
Title: POLEMOS: Patrimoni bèl·lic i arqueologia de camps de batalla. Un portal de difusió del patrimoni bèl·lic.
Author: Rubio, Xavier
Keywords: Guerra Civil Espanyola, 1936-1939
Patrimoni
Llocs web
Spanish Civil War, 1936-1939
Estates (Law)
Web sites
Issue Date: 2008
Publisher: Universitat de Barcelona
Abstract: La història de la humanitat es pot contemplar des de molt diferents eixos i components, el conjunt dels quals ens dóna una visió global dels diversos períodes. El confl icte entre éssers humans ha estat una constant al llarg de la història. En algunes ocasions, les discrepàncies s'han gestionat a partir del diàleg i d'actituds racionals. En d'altres, però, aquests confl ictes s'han vehiculat a través de la violència. La guerra ha estat, al llarg de la història, l'expressió extrema de l'ús de la violència organitzada, fi ns i tot a nivell institucional. Els instruments de previsió i resolució de guerres han generat forces d'exèrcits permanents, que han fet ús de les més diverses indústries i desenvolupaments tecnològics.
Note: Reproducció del document publicat a: http://revistes.ub.edu/index.php/ebre38/article/view/17952
It is part of: Ebre 38. Revista Internacional sobre la Guerra Civil (1936-1939), 2008, num. 3, p. 257-258
URI: http://hdl.handle.net/2445/113484
ISSN: 1696-2672
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctica de les Ciències Socials, de l'Educació Musical, de l'Educació Física i de l'Educació Visual i Plàstica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
557906.pdf211.32 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons