Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114028
Title: Anàlisi energètica d’un conjunt de botigues de decoració i propostes de millora
Author: Vázquez Expósito, Demian
Director: Villarrubia López, Miguel
Keywords: Auditoria energètica
Estalvi d'energia
Cadenes comercials
Tesis de màster
Energy auditing
Energy conservation
Masters theses
Issue Date: Jun-2017
Abstract: En un món canviant, cada dia més interconnectat i amb unes necessitats energètiques més elevades sorgeix la necessitat d’aprofitar correctament l’energia i treballar en incrementar l’eficiència energètica dels diversos consumidors, ja que els recursos sí són limitats. En qualsevol sector és necessària l’ implementació de metodologies per tal de quantificar els diversos elements consumidors i analitzar en quin règim treballen, amb l’objectiu de corregir les ineficiències i contribuir a una millor utilització de l’energia. Aquest treball mostra un exemple del desenvolupament d’una auditoria energètica per a un conjunt de botigues de decoració i un seguit de propostes de millora. L’objectiu és doncs determinar l’estat actual energètic de cada centre a partir dels elements consumidors d’energia presents i elaborar un estudi d’eficiència energètica on es mostrin els possibles punts d’actuació i es quantifiquin els potencials estalvis de consum i cost.
Note: Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Miguel Villarrubia López
URI: http://hdl.handle.net/2445/114028
Appears in Collections:Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MERSE_Demian_Vazquez_Exposito.pdf2.22 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons