Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114350
Title: Potenciació de les TIC dins l’àmbit docent de l’Antropologia Social (2016-2018)
Author: Horta, Gerard
Keywords: Sistematització continguts audioviduals, Metodologia d'accés a continguts audiovisuals
Tecnologia de la informació
Audiovisuals
Antropologia social
Innovacions educatives
Issue Date: 2016
Abstract: El projecte "Potenciació de les TIC dins l’àmbit docent de l’Antropologia Social" s’inscrivia en el marc de la millora de la docència que duc a terme a la Universitat de Barcelona. Es tractava d’elaborar un projecte que em permetés aprofundir l’ús de les TIC en el desenvolupament de la docència que imparteixo, emfasitzant-hi els objectius següents: 1. Acompanyar la docència amb l’ús sistematitzat d’una oferta estable i creixent de continguts audiovisuals disponibles en format digital. 2. Dotar l’alumnat dels criteris metodològics bàsics per acudir racionalment a les fonts audiovisuals internacionals –i a les xarxes professionals associades– a fi d’evitar eleccions caòtiques atesa la magna oferta present a internet. I 3. Integrar la dimensió etnogràfica –la meva dilatada experiència de treball de camp a Europa i l’Àfrica als darrers 15 anys– en la docència i aprofitar els mitjans audiovisuals per difondre-la a l’alumnat.
URI: http://hdl.handle.net/2445/114350
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
INFORME FINAL PROJECTE PMID Potenciació de les TIC dins l’àmbit docent de l’Antropologia Social (Gerard Horta).pdfInforme final projecte27.81 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons