Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/114737
Title: Comparació de dos métodes de detecció de l'activitat motora en petits rosegadors
Author: Díez Noguera, Antoni
Casamitjana Cucurulla, Núria
Gris Seoane, Pedro Jacinto
Keywords: Motricitat
Rosegadors
Motor ability
Rodents
Issue Date: 1984
Publisher: Acadèmia de Ciències Mèdiques i de la Salut de Catalunya i de Balears
Abstract: L'estudi de l'activitat motora en animals d'experimentació ha estat objecte d'interès, especialment en els camps de psicofarmacologia i l'etologia. Cada cop les tècniques que es fan servir en aquest tipus d'estudis van aconseguint una més gran precisió tant pel que fa al tractament dels resultats com a l'obtenció de les mesures experimentals. És per això que resulta d'una gran importància conèixer exactament la naturalesa del mètode experimental, per saber quin paràmetre es mesura i quan és millor fer servir un mètode o altre.
Note: Reproducció del document publicat a: https://webgrec.ub.edu/arxius/TPAREXFA/017846-019785.pdf
It is part of: Annals de Medicina, 1984, vol. 70, num. 4, p. 105-107
URI: http://hdl.handle.net/2445/114737
ISSN: 0210-7465
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Bioquímica i Fisiologia)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
009834.pdf1.28 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.