Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/116035
Title: L'ampliació del temps d'aprenentatge, una pràctica inclusiva que millora el rendiment acadèmic de tot l'alumnat
Author: Valls, Rosa
Siles Molina, Gregori
Keywords: Rendiment acadèmic
Educació primària
Educació secundària
Espanya
Academic achievement
Primary education
Secondary education
Spain
Issue Date: May-2012
Publisher: Universitat de Girona
Abstract: La recerca R+D «Formas de agrupación del alumnado y su relación con el éxito escolar: 'mixture', 'streaming' e inclusión (2009-2011)» ha realitzat una anàlisi quantitativa i una de qualitativa sobre la presència d'aquestes modalitats d'agrupació en els centres d'educació primària i secundària de l'Estat espanyol. Els resultats quantitatius reflecteixen que l'ampliació del temps d'aprenentatge és la pràctica inclusiva més implementada en els centres educatius. Una pràctica que pot suposar una alternativa a la separació per nivells de l'alumnat, que es dóna dins de la modalitat de streaming, i que ajuda a millorar aquells alumnes que tenen un nivell més baix. L'estudi qualitatiu mostra diferents formes de com s'aplica aquesta pràctica i com els centres que les vinculen més directament als continguts instrumentals, a la vegada que aprofiten per al seu desenvolupament els recursos disponibles, tant de l'administració com de la comunitat, aconsegueixen una incidència més gran en la millora acadèmica de l'alumnat.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Pedagogia i Treball Social. Revista de Ciències Socials Aplicades, 2012, vol. 2, num. 1, p. 46-62
URI: http://hdl.handle.net/2445/116035
ISSN: 2013-9063
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Teoria i Història de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
620125.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.