Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/117366
Title: El paper dels sistemes de gestió en el desenvolupament de competències transversals en els estudiants
Author: Giménez Farreras, Jaume
Cruells Cadevall, Montserrat
Escaja Sánchez, Nuria
Fernández González, Javier
Garrido Ponce, José Antonio
Llauradó i Tarragó, Montserrat
Roca, Antoni (Roca Vallmajor)
Rodríguez Raurell, Laura
Sagristá Gratovil, M. Lluïsa
Navarro Aragay, Carme
Bernad Marcos, Josep Oriol
Barcelona Pons, Pol
Keywords: Competències transversals
Auditoria
Pràcticums
Innovacions educatives
Issue Date: 2-Nov-2017
Abstract: S’ha treballat la formació competencial dels estudiants mitjançant la realització d’activitats relacionades amb la implementació de sistemes de gestió (qualitat, medi ambient i seguretat). A l’assignatura “Qualitat i Prevenció” (Grau Química), els alumnes han fet auditories de medi ambient i seguretat als laboratoris de pràctiques de la Facultat de Química. Els alumnes de l’assignatura “Direcció d’operacions en el sector químic” (màster Enginyeria Química) han treballat la implementació del sistemes de gestió mitjançant un joc de rol. Finalment, a “Anàlisi i estimació del risc” (màster Enginyeria Química) s’ha treballat una part concreta del sistema de gestió de la seguretat mitjançant l’anàlisi de risc d’una pràctica de laboratori. Els estudiants han treballat competències relacionades amb l’ètica, capacitat d’expressió oral i escrita, capacitat de diàleg, capacitat de lideratge, gestió de la qualitat, el medi ambient i la seguretat. Els resultats de les actuacions han posat de manifest mancances i problemes als laboratoris i als sistemes de gestió, l’anàlisi del quals ha de permetre millorar la qualitat de les pràctiques i dels ensenyaments. Finalment, les enquestes fetes a alguns dels grups implicats han reflectit un alt grau de satisfacció amb la feina feta i la manera de fer-la.
URI: http://hdl.handle.net/2445/117366
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2015PID-UB021 Informe final.pdf788.07 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons