Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/118483
Title: Intervenció Assistida amb Gossos. Estudi de cas: abordem el món de les intervencions amb gossos amb infants autistes
Author: Aldao Janer, Laura
Director: Rajadell, Núria
Keywords: Animals de companyia
Infants autistes
Tesis de màster
Pets
Autistic children
Masters theses
Issue Date: Jun-2017
Abstract: La introducció d’animals en diferents disciplines de treball terapèutic en el camp de la salut humana ha experimentat un creixent interès en el nostre país. No obstant, la falta d’una reglamentació estipulada i acceptada, així com la falta de professionalització en aquest àmbit, provoquen una percepció externa escèptica en relació a aquesta tipologia d’activitats. Aquesta pot ser deguda a la falta d’existència d’evidències empíriques suficients per a considerar aquestes activitats com un tipus de tractament vàlid i beneficiós per a la salut humana. Tenint en compte aquestes consideracions, l’objectiu és esbrinar quins beneficis pot aportar la utilització d’un gos a l’hora de realitzar teràpies amb nens autistes, concretament als àmbits de la comunicació, la relació i la conducta; així com quines són les variables que es postulen com a condicionants per a la viabilitat de les teràpies en un centre escolar. Es presenta a continuació l’estudi de cas d’una nena autista, en relació a la teràpia amb gossos que rep -des de l’associació Boskan- a l’escola EMEE Virolai. La valoració d’aquest cas es va realitzar a partir de l’anàlisi de les dades recol·lectades a través de diferents mètodes -graelles d’observació; registres de sessió; entrevistes amb professionals-. Els resultats d’aquest estudi demostren, primerament, que hi ha poca informació sobre la temàtica tractada, la qual cosa dificulta la contrastació dels resultats obtinguts amb evidències empíriques que validin la seva fiabilitat. Posteriorment, tal i com es pot veure en l’apartat de l’avaluació del cas, s’han observat avenços i millores per part de la nena, podent afirmar que aquesta intervenció en concret va donar els seus fruits. Tanmateix s’han pogut establir les diferents variables a tenir en compte a l’hora de determinar la viabilitat d’aquestes teràpies en centres escolars -a partir de la informació proporcionada pels diferents professionals d’aquest àmbit-. Per tant, aquest estudi ha demostrat que la intervenció amb una gossa pot ser un factor de suport important a l’hora d’educar i treballar amb una nena autista, així com per a l’estimulació d’alguns dels diferents àmbits afectats en aquest trastorn.
Note: Màster Oficial en Psicopedagogia, Facultat de Pedagogia, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutor: Núria Rajadell Puiggròs
URI: http://hdl.handle.net/2445/118483
Appears in Collections:Màster Oficial - Psicopedagogia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
tfm_laura_aldao_janer.pdf1.34 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons