Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122143
Title: Noves dades sobre líquens i fongs liquenícoles dels substrats rocosos carbonatats a Catalunya
Author: Cera, Andreu
Force, Laura
Navarro Rosinés, Pere
Gómez-Bolea, Antoni
Llimona, Xavier
Keywords: Líquens
Catalunya
Fongs
Lichens
Catalonia
Fungi
Issue Date: 5-Mar-2018
Publisher: Institució Catalana d'Història Natural
Abstract: L'estudi dels líquens i els fongs liquenícoles calcícoles a Catalunya s'inicia a la dècada dels anys 1980 amb diferents estudis que abasten zones més o menys àmplies de les muntanyes meridionals catalanes, de Catalunya continental, dels Pirineus i del litoral del nord de Catalunya. Contràriament les serralades calcàries properes al litoral de la Catalunya central han estat poc mostrejades. Com a resultat tant del treball de grau com de màster del primer autor, centrats en el Parc del Garraf, com de prospeccions més recent d'altres afloraments calcaris, s'han obtingut un primer catàleg amb un total de 133 espècies, de les que 13 són nova citació per Catalunya. Cal destacar principalment la família de les liquinàcies, un grup ben representat a la zona estudiada, de la qual són primera citació per Catalunya tant el gènere Peccania com les següents especies: Lichinella algerica, L. sinaica, Peccania coralloides, Psorotichia murorum i Thyrea girardii. D'aquesta família, s'han identificat diferents tal·lus estèrils, que han estat atribuits a Lichinella granulosa, Peccania cerebriformis, Psorotichia diffracta i Psorotichia frustulosa, espècies que serien també noves citacions per Catalunya, però, donada la dificultat del grup, cal considerar aquestes citacions amb prudència a l'espera de poder confirmar la presència d'aquests taxons amb l'estudi d'exemplars fèrtils.
Note: Reproducció del document publicat a: http://ichn.iec.cat/Butlleti_82.htm
It is part of: Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 2018, vol. 82, p. 9-22
URI: http://hdl.handle.net/2445/122143
ISSN: 1133-6889
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals)
Articles publicats en revistes (Institut de Recerca de la Biodiversitat (IRBio))

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
679583.pdf647.43 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons