Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122182
Title: Millora d'aplicació interactiva de simulació d'orbitals de l'àtom d'hidrogen
Author: Martı́n Sánchez, Manel
Director/Tutor: Benseny, Antoni
Keywords: Àtoms
Treballs de fi de grau
Hidrogen
Equació de Schrödinger
Visualització tridimensional
Mecànica orbital
Atoms
Bachelor's thesis
Hydrogen
Schrödinger equation
Visualització tridimensional
Orbital mechanics
Issue Date: 29-Jun-2017
Abstract: [ca] Aquest treball tracta sobre la respresentació del àtoms d’hidrogen. A partir de solucions pròpies de l’equació d’Schrödinger independent del temps, es millorarà una aplicació capaç de representar els orbitals de l’hidrogen entesos com superfícies de densitat constant. En el programa s’incorporaran diferents formes de visualització, tant en 2D com en 3D i també s’argumentarà quina pot ser la manera més representativa de visualitzar un orbital. Prèviament al treball computacional s’ha de fer un tractament analı́tic per tal d’adaptar de manera eficient el treball computacional a l’estructura de les funcions que es volen representar.
Note: Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2017, Director: Antoni Benseny
URI: http://hdl.handle.net/2445/122182
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria994.65 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons