Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122609
Title: Ampliació d’una aplicació de simulació d’orbitals de l’àtom d’hidrogen amb noves visualitzacions
Author: Mir Mora, Ramon
Director/Tutor: Benseny, Antoni
Keywords: Àtoms
Treballs de fi de grau
Hidrogen
Funcions d'ona
Orbitals atòmics
Teoria quàntica
Simulació per ordinador
Atoms
Bachelor's thesis
Hydrogen
Wave functions
Atomic orbitals
Quantum theory
Computer simulation
Issue Date: 19-Jan-2018
Abstract: [en] We give a graphical representation of the quantum orbits of the hidrogen atom both for the quantum states with cilindrical simmetry described in [7] as for the quantum real states. First, we do an analytical discussion of the hidrogen atom quantum states an afterwards we use the adquired knwoledge to represent them in 3D in both cases. We describe the software created to allow a user to graphically represent any orbital at will.
Note: Treballs Finals de Grau de Matemàtiques, Facultat de Matemàtiques, Universitat de Barcelona, Any: 2018, Director: Antoni Benseny
URI: http://hdl.handle.net/2445/122609
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Matemàtiques

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
memoria.pdfMemòria1.63 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons