Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/122790
Title: Carte de la rivière Longue et de quelques autres qui se déchargent dans le grand fleuve de Missisipi. Carte que les Gnacsitaires ont dessiné sur des peaux de cerfs
Author: Andrades Márquez, Tana
Rossell Badia, Anna
Florensa Flix, Montserrat
Keywords: Conservació i restauració
Mapes antics
Conservation and restoration
Early maps
Universitat de Barcelona. CRAI Taller de Restauració
Lahontan, baron de, 1666-1716, cartògraf
Issue Date: 5-Jun-2018
Abstract: [cat] En el Taller de Restauració del CRAI de la Universitat de Barcelona vam restaurar el mapa de la “Rivière Longue” del baró de Lahontan. Es tracta d’un mapa de 1703 que descriu el descobriment del riu Missouri, afluent del Mississipí. Aquest document mostra tant la geografia com la cultura de la zona en el moment de l’arribada dels descobridors europeus. La particularitat més especial d’aquest mapa és que, 300 anys després d’haver-se dibuixat, encara provoca discussions sobre la veracitat de la informació que conté.
[spa] En el Taller de Restauración del CRAI de la Universidad de Barcelona restauramos el mapa de la "Rivière Longue" del barón de Lahontan. Se trata de un mapa de 1703 que describe el descubrimiento del río Missouri, afluente del Misisipi. Este documento muestra tanto la geografía como la cultura de la zona en el momento de la llegada de los descubridores europeos. La particularidad más especial de este mapa es que, 300 años después de haberse dibujado, todavía provoca discusiones sobre la veracidad de la información que contiene.
[eng] In the CRAI’s Restoration Laboratory, of the University of Barcelona, we restored the map of the "Rivière Longue" of the baron de Lahontan. It is a map of 1703 that describes the discovery of the Missouri River, a tributary of the Mississippi. This document shows both the geography and the culture of the area at the time of the arrival of European discoverers. The most special feature of this map is that, 300 years after it was drawn, it still provokes discussions about the veracity of the information it contains.
URI: http://hdl.handle.net/2445/122790
Related resource: https://cercabib.ub.edu/discovery/search?vid=34CSUC_UB:VU1&search_scope=MyInstitution&query=any,contains,b2240842*
Appears in Collections:Documents de treball / Informes (CRAI-UB)
Taller de Restauració (CRAI-UB)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Restauracio_mapa_Baron de Lahontan.pdf681.3 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons