Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/124357
Title: Rúbrica elaborada per avaluar la Competència “Pensament Reflexiu” (PR)
Author: Sabariego Puig, Marta
Abella García, Victor
Ambròs, Alba
Anglès Regos, Rubén
Ausín Villaverde, Vanesa
Cano Hila, Ana Belén
Cejas León, Roberto
Chisvert-Tarazona, María José
Delgado Benito, Vanesa
Encinar Prat, Laia
Hortigüela Alcalá, David
Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Moral Ferrer, José Manuel
Navío Gámez, Antonio
Palomares Montero, Davinia
Renovell Rico, Sonia
Ruiz Bueno, Antonio, 1958-
Ruiz Bueno, Carmen
Sánchez Martí, Angelina
Sánchez-Santamaría, José
Sandín Esteban, Ma. Paz
Soto González, María Dolores
Vidal Chiribés, Judith
Keywords: Avaluació
Competències transversals
Pensament Reflexiu
Educació superior
Innovacions educatives
Issue Date: Aug-2018
Abstract: [cat] El projecte en el qual s’emmarca aquest instrument respon a una comunitat de pràctica com a base del treball cooperatiu, el desenvolupament professional interdisciplinari i la millora de la pràctica docent a partir d’una xarxa entre els membres integrants procedents de cinc universitats (UB, UAB, UCLM, UBU i UVEG- La Florida Universitaria). Fruit d’aquest treball, es va aprofundir en el marc teòric sobre les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge reflexiu a la Universitat a través de les metodologies narratives. Això va permetre l’elaboració de dispositius per facilitar el pensament reflexiu sobre el procés de construcció del coneixement, l’aprenentatge realitzat i el desenvolupament competencial per part de l’alumnat en el marc de les diferents assignatures implicades en el projecte. Paral.lelament, va permetre el disseny d’un sistema d’avaluació formativa coherent amb les tasques d’aprenentatge proposades, en forma de rúbriques. La proposta de la definició de pensament reflexiu com a competència comuna, així com de les dimensions i els indicadors amb els corresponents nivells de domini és el que es presenta en el present document.
[spa] El proyecto en el cual se enmarca este instrumento responde a una comunidad de práctica como base del trabajo cooperativo, el desarrollo profesional interdisciplinario y la mejora de la práctica docente a partir de una red entre los miembros integrantes procedentes de cinco universidades (UB, UAB, UCLM, UBU y UVEG- La Florida Universitaria). Fruto de este trabajo, se profundizó en el marco teórico sobre las actividades de enseñanza y de aprendizaje reflexivo en la Universidad a través de las metodologías narrativas. Esto permitió la elaboración de dispositivos para facilitar el pensamiento reflexivo sobre el proceso de construcción del conocimiento, el aprendizaje realizado y el desarrollo competencial por parte del alumnado en el marco de las diferentes asignaturas implicadas en el proyecto. Paralelamente, permitió el diseño de un sistema de evaluación formativa coherente con las tareas de aprendizaje propuestas, en forma de rúbricas. La propuesta de la definición de pensamiento reflexivo como competencia común, así como de las dimensiones y los indicadores con los correspondientes niveles de dominio se presenta a continuación.
Note: Projecte: 2016PID-UB/028
URI: http://hdl.handle.net/2445/124357
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RÚBRICA PR.pdfRubrica PR94.73 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons