Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/125384
Title: Informe final. El pensament reflexiu i el desenvolupament competencial a l'educació superior. 2016PID-UB/028
Author: Sabariego Puig, Marta
Abella García, Victor
Ambròs, Alba
Anglès Regos, Rubén
Ausín Villaverde, Vanesa
Cano Hila, Ana Belén
Cejas León, Roberto
Chisvert-Tarazona, María José
Delgado Benito, Vanesa
Encinar Prat, Laia
Hortigüela Alcalá, David
Massot Lafon, Ma. Inés (María Inés)
Moral Ferrer, José Manuel
Navío Gámez, Antonio
Palomares Montero, Davinia
Renovell Rico, Sonia
Ruiz Bueno, Carmen
Ruiz Bueno, Antonio, 1958-
Sánchez Martí, Angelina
Sánchez-Santamaría, José
Sandín Esteban, Ma. Paz
Soto González, María Dolores
Vidal Chiribés, Judith
Keywords: Aprenentatge
Autobiografia
Educació superior
Competències bàsiques en educació
Avaluació educativa
Innovacions educatives
Issue Date: 4-Oct-2018
Abstract: La proposta d'innovació que ha centrat el projecte respon a una experiència interuniversitària centrada en l'ús de les metodologies des d’una perspectiva narrativa i (auto)biogràfica (Suárez, 2011) per fomentar el pensament reflexiu (PR, d’ara endavant) en el que s'aprèn, en el propi procés d'aprendre i en el desenvolupament competencial i professional (Alliaud y Suárez, 2011) de l’estudiantat a l'educació superior. El portafolis, els diaris reflexius (Zabalza, 2004), les autobiografies en formació, els autoinformes i els relats d’experiències d’aprenentatge són formes possibles de narrativa escrita que s'han mostrat efectives per ajudar a l’alumnat a indagar, reconstruir, documentar i comunicar el coneixement construït en la seva experiència d’aprenentatge, i alhora treballar elements claus de l’aprenentatge basat en competències (Villa i Poblete, 2007). Amb aquest punt de partida, la finalitat de la innovació és doble: a) Oferir millores en la intervenció docent (validant i formalitzant dispositius i estructurant pautes d'actuació) per al desenvolupament del pensament reflexiu amb la qualitat requerida i b) Evidenciar els seus efectes sobre el procés d'aprenentatge i el desenvolupament professional i competencial de l'alumnat. El context d’aplicació ha inclòs 10 assignatures de graus diferents (Educació Social, Mestre d’Educació Infantil, Mestre d’Educació Primària i Pedagogia), d’etapes formatives diferents (formació de grau i formació de postgrau en un mòdul transversal als màsters oficials de la Facultat d’Educació de la UB) i de cinc universitats diferents: la UB, la UAB, la UVEG i Florida Universitària, la UCLM, i la UBU. Des del setembre 2016 fins al juny 2017 es van aplicar els dispositius narratius dissenyats en el marc de cada assignatura. Paral.lelament, es va dissenyar i aplicar un qüestionari a 420 alumnes participants amb l’objectiu de detectar l'efecte de les metodologies narratives per fomentar el PR en el procés d’aprenentatge, la construcció del coneixement i el desenvolupament competencial i professional. Aquesta tècnica també es va complementar amb 6 grups de discussió a la UB, UAB, UBU, UCLM, UVEG i Florida Universitària. Les evidències obtingudes permeten concloure que els i les estudiants valoren positivament les tasques dissenyades i les metodologies narratives com activadores del pensament reflexiu: a) els ajuden a la gestió de la carrera dins del seu projecte vital com a futurs professionals i com a persones; b) són més conscients del que té sentit en el seu aprenentatge, c) permeten un desenvolupament de les competències més funcional per comprendre i intervenir en la vida personal, social i professional i d) s'esforcen més a aprendre i aprendre des d'un mateix, a partir del que ja coneixen.
Note: Projecte: 2016PID-UB/028
URI: http://hdl.handle.net/2445/125384
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final.pdfInforme final PID781.61 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons