Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/127678
Title: Els serveis educatius del Pavelló Alemany de Mies Van Der Rohe: proposta aprenentatge servei.
Author: Fuentes Moreno, Concha
Keywords: Aprenentatge servei
Didàctica
Història de l'art
Innovacions educatives
Issue Date: 28-Jan-2019
Abstract: La proposta didàctica d’innovació que es presenta pretén ser una aportació en forma de metodologia d’aprenentatge col·laboratiu (servei) emmarcada dins de l’assignatura de Didàctica de la Història de l’Art del Màster de Formació del Professorat d’Educació Secundària, especialitat Geografia i Història. Partint del concepte d’aprenentatge competencial, l’assignatura té un marcat caràcter instrumental i d’aplicació dels coneixements assolits. D’aquesta manera, amb l’objectiu d’aplicar la cultura de l’aprenentatge reflexiu i crític, es planteja una activitat de descripció, anàlisis, reflexió de les activitats proposades pels serveis educatius del Pavelló Alemany de Barcelona de Mies Van der Rohe, tot acabant amb el plantejament d’alternatives metodològiques que poden millorar les ja existents. A grans trets, els estudiants en formació i futurs professors d’Educació Secundària, analitzen en profunditat els materials elaborats pels serveis educatius, a la vegada fan la visita guiada establerta, tot elaborant una memòria reflexiva. Tot això es contextualitza amb entrevistes realitzades al director, coordinador i guia dels serveis que serveixen per copsar la coherència i l’eficàcia dels materials elaborats. A continuació, els futurs professors fan la visita des d’una òptica d’anàlisi. Aquesta visita conclou amb una sessió de puja d’idees i de pràctica reflexiva. L’activitat es vertebra al volant dels eixos d’interès següent: Aspectes disciplinars: 1. Adequació dels objectius didàctics. 2. Adequació dels continguts. 3. Adequació de les competències Aspectes organitzatius: 1. Durada de la visita 2. Explicacions del monitor 3. Validesa de les explicacions. 4. Utilització de les tabletes 5. Utilització de la maqueta 6. Altres Els membres dels serveis educatius: direcció i coordinació seran present i es lliurarà un informe de millora de l’explotació didàctica realitzada.  
Note: Grup d’innovació docent : DHIGECS (GINDO-UB/161)
URI: http://hdl.handle.net/2445/127678
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Proposta innovació Mies Van der Rohe.pdf1.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons