Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130343
Title: Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia
Author: Codina, Núria (Codina Mata)
Vidal i Moranta, Tomeu
Roca Cortés, Neus
Berger, Rita
Navarro Cid, José
González Conde, Joan
Valenzuela, Rafael
Pestana, José Vicente
Vicente, Raúl
Alonso, Rafael
Álvarez, C.
Palacín Lois, Maria
Vicente, Unai
Rodríguez, Álvaro
Espelt, Esteve
Saldaña, Omar
Keywords: Treball en equip
Recuperació de la informació
Raonament
Psicologia
Innovacions educatives
Issue Date: 27-Jan-2019
Citation: Codina, N. et al. (2019). Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia. Informe PID 2015-2018.
Abstract: Donada la pluralitat d’opcions teòriques, metodològiques i d’intervenció en l’àrea psicosocial, aquest àmbit requereix de professionals amb competències d’anàlisi, reflexió crítica i treball en equip. En els actuals estudis de grau de Psicologia, la primera d’aquestes competències està present en 4 assignatures obligatòries de l’àmbit de la psicologia social i, la segona, en 2. Malgrat tot, en la pràctica docent, ambdues es retroalimenten, ja que el raonament analític i crític es nodreix del diàleg en el treball en equip i a la inversa. A partir d’aquí, l’objectiu del present projecte ha sigut, a través de les diferents assignatures obligatòries, desenvolupar una seqüència coordinada d’activitats formatives per millorar l’assoliment d’aquelles competències i posar en pràctica uns sistemes d’avaluació de les mateixes. A l’hora de redactar el projecte es preveia introduir unes practiques docents que de manera seqüenciada l’alumnat donés mostres de les competències assolides en termes de raonament crític i treball en grup. Els resultats aconseguits responen a los objectius plantejats tot i que d’acord amb les noves practiques i eines docents s’han d’anar any darrera any adaptant a les noves realitats.
URI: http://hdl.handle.net/2445/130343
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018- informe final-NCodina.pdfPID-Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia110.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons