Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/130343
Title: Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia
Author: Codina, Núria (Codina Mata)
Vidal i Moranta, Tomeu
Roca Cortés, Neus
Berger, Rita
Navarro Cid, José
González-Conde, Joan
Valenzuela, Rafael
Pestana, José Vicente
Vicente, Raúl
Alonso, Rafael
Álvarez, Irene
Palacín Lois, Maria
Vicente, Unai
Rodríguez, Álvaro
Espelt, Esteve
Saldaña, Omar
Keywords: Treball en equip
Recuperació de la informació
Raonament
Psicologia
Innovacions educatives
Issue Date: 27-Jan-2019
Citation: Codina, N. et al. (2019). Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia. Informe PID 2015-2018.
Abstract: Donada la pluralitat d’opcions teòriques, metodològiques i d’intervenció en l’àrea psicosocial, aquest àmbit requereix de professionals amb competències d’anàlisi, reflexió crítica i treball en equip. En els actuals estudis de grau de Psicologia, la primera d’aquestes competències està present en 4 assignatures obligatòries de l’àmbit de la psicologia social i, la segona, en 2. Malgrat tot, en la pràctica docent, ambdues es retroalimenten, ja que el raonament analític i crític es nodreix del diàleg en el treball en equip i a la inversa. A partir d’aquí, l’objectiu del present projecte ha sigut, a través de les diferents assignatures obligatòries, desenvolupar una seqüència coordinada d’activitats formatives per millorar l’assoliment d’aquelles competències i posar en pràctica uns sistemes d’avaluació de les mateixes. A l’hora de redactar el projecte es preveia introduir unes practiques docents que de manera seqüenciada l’alumnat donés mostres de les competències assolides en termes de raonament crític i treball en grup. Els resultats aconseguits responen a los objectius plantejats tot i que d’acord amb les noves practiques i eines docents s’han d’anar any darrera any adaptant a les noves realitats.
URI: http://hdl.handle.net/2445/130343
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018- informe final-NCodina.pdfPID-Fomentar el raonament crític i analític en el treball individual i grupal en l’alumnat de Psicologia110.1 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons