Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/132068
Title: La interacció lingüística escrita en el si de les organitzacions en casos d'assetjament psicològic : el comportament comunicatiu a través del correu electrònic
Author: Andreu Campdepadrós, M. Roser
Director/Tutor: Massip i Bonet, M. Àngels, 1957-
Andreu, Rafael (Andreu Civit)
Keywords: Comunicació
Assetjament psicològic
Correu electrònic
Treballs de fi de màster
Communication
Bullying in the workplace
Electronic mail systems
Master's theses
Issue Date: Sep-2017
Abstract: Aquest estudi tracta un tema prou conegut, les relacions a la feina, concretament les males relacions i l'assetjament psicològic o mobbing, encara que s'aborda des d'un punt de vista diferent de l'habitual: els missatges a través del correu electrònic. L'objectiu principal és posar en relleu la importància de tenir en consideració el llenguatge, específicament el llenguatge escrit dels correus electrònics, i saber interpretar el que s'hi amaga per posar en evidència relacions malaltes a la feina i situacions d'assetjament. Després de caracteritzar el fenomen i de triar les bases teòriques més idònies per fer una primera aproximació, s'assaja amb l'anàlisi de tres casos la metodologia que es pren com a punt de partida—Watzlawick (2017), al qual s'arriba des de Parés (2005a), i Andreu (2015). Els resultats confirmen la rellevància de prendre en consideració qüestions com la impossibilitat de no comunicar, mitjançant el rebuig o les desqualificacions de la comunicació; la mescla d'estructures de nivells de comunicació; el doble vincle, la paradoxa —Watzlawick (2017)—, i la caracterització de persones a partir dels esquemes personals que proposa Andreu (2015). Es conclou amb uns primers indicis i la confirmació que és possible i necessari per a les víctimes i els àmbits empresarial, administratiu i judicial construir un mètode de detecció de l'assetjament a partir dels correus electrònics de la víctima. Paraules
Note: Treballs Finals de Màster de Comunicació Especialitzada (Comunicació Social), Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona, Curs: 2016-2017, Tutors: Àngels Massip Bonet, Rafael Andreu Civit
URI: http://hdl.handle.net/2445/132068
Appears in Collections:Màster Oficial - Comunicació Especialitzada

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_roser_andreu_campdepadros.pdf3.37 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons