Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/133195
Title: Planificació estratègica de la Biblioteca i Servei de Documentació de la Fundació Teatre Lliure - Teatre públic de Barcelona
Author: de la Paz González, Anabel
Director/Tutor: Rey Martín, Carina
Keywords: Biblioteques especialitzades
Tesis de màster
Special libraries
Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona
Masther theses
Issue Date: 2018
Abstract: Aquest treball, centrat en la planificació estratègica de la Biblioteca i Servei de Documentació de la Fundació Teatre Lliure-Teatre Públic de Barcelona, té quatre parts ben diferenciades: 1) una introducció que inclou una contextualització del Teatre Lliure i la seva Biblioteca, 2) una segona part (s'aixeca el teló), que inclou una diagnosi de la situació inicial, un estat de la qüestió dels Centres de Documentació teatral, tot culminant amb l’anàlisi dels usuaris reals i potencials, 3) una tercera part (entre bambolines) que consisteix en un estudi aprofundit dels elements interns (debilitats i amenaces), externs (fortaleses i oportunitats), tendències de l’entorn, un mapa cultural proper a la Biblioteca i una sèrie de propostes per corregir les febleses, afrontar les amenaces, mantenir les fortaleses i explotar les oportunitats. Finalment, 4) com a quarta part, trobem la posada en escena, una planificació amb les definicions de la missió, visió, valors, funcions i les línies estratègiques i una sèrie de serveis per tal de posicionar la Biblioteca en un lloc desitjat. Així com una relació de les peticions documentals al Servei de Biblioteca durant la Temporada 2017/18, que ajuda a entendre el valor del servei bibliotecari. Completem el treball amb les conclusions, la bibliografia i els annexos.
Note: Màster Universitari de Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informacó. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona. Curs: 2017-2018. Tutora: Carina Rey
URI: http://hdl.handle.net/2445/133195
Appears in Collections:Màster Oficial - Gestió i Direcció de Biblioteques i Serveis d'Informació

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_Paz_Gonzalez.pdf5.64 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons