Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/134695
Title: La Nova formació professional: dels mòduls als cicles formatius
Author: Guillén, Josep Maria
Castrillo, Ferran
Homs i Ferret, Oriol
Ranchal, Francesc
Keywords: Formació professional
Catalunya
Issue Date: 1994
Publisher: Universitat de Barcelona. Institut de Ciències de l'Educació & Horsori
Series/Report no: Quaderns de formació professional; 2
Abstract: Aquest llibre pretén fer una divulgació general del que ha estat el procés experimental de la reforma educativa, pe! que fa als ensenyaments professionals en I'àmbit de Catalunya, i d'allò que aquest procés ha aportat a la definició del nau sistema educatiu. Aprofundirem en les principals característiques ¡ implicacions del nou model i assenyalarem aquells aspectes d'especial interès. Cal fer un adveniment sobre la terminología emprada per tal d'evitar confusions. En l'experimentació, els ensenyaments professionals han rebut el nom de Mòduls Professionals i en la nova ordenació reben el llom de Cicles Formatius de Grau Mitja i de Cicles Formatius de Grau Superior els quals s'organitzen modularment, és a dir, els Cicles Formatius, en la definició dels ensenyaments mínims, els componen diversos moduls professionals. En conclusió, respecte de la fase experimental parlarem de Mòduls Professionals i respecte de la nova ordenació parlarem de Cicles Formatius.
URI: http://hdl.handle.net/2445/134695
Related resource: https://cercabib.ub.edu/iii/encore/record/C__Rb1256313
ISBN: 84-85840-26-7
Appears in Collections:B - Llibres Infantil, Primària, Secundària i FP (IDP-ICE, Graó, Horsori)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
IPS 84-85840-26-7.pdf15 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons