Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/136577
Title: Desenvolupament d’un model d’avaluació continuada multidisciplinari i retroactiu de les matèries troncals del Departament de Farmacologia i Química Terapèutica
Author: Pubill Sánchez, David
Keywords: Avaluació contínua
Competències transversals
Farmàcia
Interdisciplinarietat
Innovacions educatives
Issue Date: 2019
Abstract: És constatable que la major part de l’alumnat del grau de Farmàcia de la UB enfoca l’estudi de les assignatures d’una manera compartimentada i destinada a superar l’avaluació, sense considerar que molts dels coneixements els hauran d’aplicar en les matèries que cursin després. D’aquesta manera, o bé els obliden d’un curs a l’altre o bé mostren dificultats en aplicar-los a les noves matèries. Per això, el professorat del Departament de Farmacologia, Toxicologia i Química Terapèutica hem portat a terme un projecte (2015-2019) destinat a posar en pràctica una sèrie d’actuacions docents de forma coordinada, que comprenen des d’activitats docents (seminaris, casos...) a proves avaluadores entre primer i quart curs del grau, per consolidar els conceptes més transversals entre les assignatures que impartim (Química Orgànica i Farmacèutica, Farmacologies i Toxicologia) i conscienciar l’alumnat d’aquesta continuïtat i transversalitat, així com per ensenyar-li’ls a utilitzar-los en els nous entorns pels que passaran. Alhora, els resultats de les avaluacions permeten, de forma retroactiva, introduir canvis o adaptar les activitats docents dels cursos més inicials per corregir les mancances detectades. En general, després d’aquestes actuacions hem observat una certa millora en alguns coneixements, sobretot si es compara entre l’inici i el final d’un mateix curs.
Note: El nom de l'autor d'aquest document és el del coordinador/responsable del projecte, els noms dels integrants de l'equip docent que hi ha participat apareixen en els annexes del documents.
2015PID‐UB/031
URI: http://hdl.handle.net/2445/136577
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Informe final 2015PID‐UB-031.pdfInforme final del projecte 2015PID-UB-0313.49 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons