Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139219
Title: Anàlisi de tres clubs de bàsquet
Author: Pujol Pinto, Albert
Director/Tutor: Osés García, Javier
Keywords: Direcció d'empreses
Clubs esportius
Comptabilitat
Treballs de fi de grau
Industrial management
Athletic clubs
Accounting
Bachelor's thesis
Issue Date: Jun-2019
Abstract: (cat) El treball es basa en l’anàlisi dels comptes anuals de tres clubs de bàsquet espanyols. Per tal de realitzar aquest anàlisi de manera més senzilla, s’han utilitzat ràtios d’endeutament, solvència i altres magnituds amb la finalitat d’oferir una imatge objectiva dels clubs de bàsquet espanyols sense tenir en compte les especulacions de premsa i aficionats. Els clubs de bàsquet seleccionats han estat el Club Joventut de Badalona, el Bàsquet Manresa i el Saski-Baskonia; que, en els exercicis analitzats, podien participar en dues competicions diferents: la lliga nacional i la lliga europea, tot i que només el Baskonia participés en les dues. Aquest fet es deu que la selecció dels clubs en aquest projecte s’ha dut a terme segons el seu nivell.
(eng) This project is based on the analysis of annual accounts of three Spanish basketball clubs. In order to make this analysis easier, financial ratios like indebtedness, solvency and other magnitudes had been used with the objective of giving a subjective point of view on Spanish basketball clubs beyond press and fans speculations. The three basketball clubs studied in this project are Club Joventut de Badalona, Bàsquet Manresa and Saski-Baskonia. These clubs, during the years of this studio were able to play two different competitions at the same time: National League and Euroleague (Europe), but only Saski-Baskonia did. This is because in this project, the clubs were selected in function of the competitions they played and the position they reached in National League in order to appreciate differences between high level clubs, medium level clubs and low level clubs. Furthermore, to have a general vision of those leagues, this studio gives information of both of them, including its history, its regulation, its internal structure and its inversions along time.
Note: Treballs Finals del Grau de d'Administració i Direcció d'Empreses, Facultat d'Economia i Empresa, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019 , Tutor: Xavier Osés García
URI: http://hdl.handle.net/2445/139219
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Administració i Direcció d'Empreses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG_ADE_Pujol_Albert_JUN19.pdf1.95 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons