Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/139275
Title: El servei d’assegurances. Identificació de les variables clau
Author: Rovira Obradors, Santi
Director/Tutor: Grau Algueró, Carlos
Keywords: Assegurances
Valor (Economia)
Tesis de màster
Insurance
Value (Economics)
Masters theses
Issue Date: 2008
Series/Report no: 100
Abstract: En un entorn de constant canvi i evolució com l’actual, esdevé necessària una visió de la qualitat de servei enfocada cap a l’excel∙lència, que ens permeti ser competitius, amb criteris de sostenibilitat i rendibilitat empresarial. Es pot observar sovint que, en el sector assegurador, els nostres clients no saben valorar, a priori, què significa qualitat, ni quin preu li correspon. Davant d’aquesta situació, sempre m’he plantejat com es podria classificar el servei d’assegurances en categories objectives, a partir d’allò que realment significa valor pel mercat. Per aconseguir-ho, cal fer una anàlisi del sistema de valors del mercat que ens permeti identificar quines són les variables clau del servei d’assegurances.
Note: Màster de Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres, Universitat de Barcelona, Facultat d'Economia i Empresa, Curs: 2007-2008, Tutor: Carles Grau Algueró
URI: http://hdl.handle.net/2445/139275
Appears in Collections:Màster - Direcció d'Entitats Asseguradores i Financeres (DEAF)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM-DEAF-100_Rovira.pdf2.43 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.