Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/140480
Title: Instal·lació fotovoltaica d’autoconsum per una indústria agroalimentària ubicada a Montornès del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona)
Author: Sulé i Arimany, Mireia
Director/Tutor: Fábrega Gallego, Cristian
Keywords: Indústria agroalimentària
Desenvolupament sostenible
Generació d'energia fotovoltaica
Tesis de màster
Agricultural processing industries
Sustainable development
Photovoltaic power generation
Issue Date: Jun-2019
Abstract: En el present projecte s’ha estudiat i dimensionat una instal·lació d’autoconsum fotovoltaic connectada a la xarxa per una indústria agroalimentària elaboradora de patates xips ubicada a Montornès del Vallès (Vallès Oriental, Barcelona). L’objectiu del treball és millorar l’eficiència energètica i sostenibilitat mediambiental de la indústria agroalimentària. Per realitzar-ho, s’han tingut en compte els càlculs obtinguts del Treball Final de Grau de l’alumna Mireia Sulé i Arimany, Enginyera Agroalimentària per la Universitat de Girona. Per dimensionar la instal·lació fotovoltaica s’ha tingut en compte el consum estimat de la indústria. Per determinar-ho, s’ha assumit que la maquinària treballa a una potència nominal, ja que no es té cap perfil de consum. Per tant, aquesta instal·lació ubicada a la coberta plana constarà de 198 panells amb una separació de fileres d’1,21 metres. Hi haurà 11 strings connectats en paral·lel, i cada string estarà format per 18 panells connectats en sèrie. Aquests aniran connectats a l’inversor, que n’hi haurà un total de 3, inversor A, B i C. S’ha escollit unes plaques fotovoltaiques monocristal·lines de potència 380 Wp de la casa comercial Trina Solar (model TSHM 380-72) i un model d’inversor Sunny Tripower 25000TL-30 de l’empresa SMA. La potència instal·lada és de 75,24 kWp (198 panells que representen 392 m² de la superfície de la coberta). La instal·lació fotovoltaica generarà un total de 117 MWh a l’any, on una part anirà injectada a la xarxa elèctrica i tindrà una compensació de l’excedent de l’energia per part de la comercialitzadora. Per tal de dur a terme el present projecte, es preveu demanar un préstec bancari que equival al 70 % de la inversió i el 30 % restant prové del promotor. Finalment, s’ha obtingut un Pay-Back de 9,30 anys, una TIR de 6,27 % , un VAN positiu de 179 mil € i finalment un ROI de 219,17 %.
Note: Treballs Finals del Màster d’Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica, Facultat de Física, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutor: Cristian Fàbrega
URI: http://hdl.handle.net/2445/140480
Appears in Collections:Màster Oficial - Energies Renovables i Sostenibilitat Energètica

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFM_MERSE_Mireia_Sulé_Arimany.pdf4.78 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons