Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/141760
Title: Desenvolupament integrat de les competències transversals UB mitjançant l'APB virtual
Author: Dorio Alcaraz, Inmaculada
Freixa Niella, Montserrat
Figuera Gazo, Pilar
Torrado Fonseca, Mercè
Reguant Álvarez, Mercedes
Quirós Domínguez, Carolina
Llanes, Juan
Valls Figuera, Robert Guerau
Pérez Muñoz, Elisenda
Arús Leita, Eugènia
Venceslao, Marta
Corti, Franciele
Keywords: Aprenentatge
Mètode de projectes
Tecnologia educativa
Innovacions educatives
Issue Date: 2019
Abstract: Durant el curs 2018-2019, professors i professores que imparteixen docència en el grau d’Educació Social, el grau de Pedagogia, el grau de mestre d’Educació Primària i del grau de mestre d’Educació Infantil i en el màster de Psicopedagogia dels departaments Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació i de Didàctiques Aplicades han implementat, en les seves assignatures, una innovació docent per promoure el desenvolupament integrat de les competències transversals mitjançant la metodologia per projectes en un entorn virtual (google sites). La innovació docent fonamenta i entén l’aprenentatge en base a tres pilars: l’aprenentatge per competències; l’aprenentatge per projectes; i l’aprenentatge en entorns virtual. I ha consistit, per una banda, en el disseny, planificació i avaluació d’un projecte de manera col·laborativa en un entorn virtual (google sites) i, per altra banda, en la gestió col·laborativa del disseny, planificació i avaluació del projecte. En termes generals, la valoració de la innovació docent és positiva tant per part dels estudiants participants com per al professorat. Per part dels estudiants, s’ha constatat que l’aprenentatge vist des d’aquesta perspectiva (competencial, actiu i digital) fa emergir tant les fortaleses com les mancances. Per part del professorat participant, la visió de l’aprenentatge vist des d’aquestes tres perspectives, ha suposat un repte i ha generat un procés de reflexió sobre l’abordament de la pràctica docent i les necessitats formatives del professorat universitari dins aquest marc pedagògic-didàctic.
Note: Projecte: 2018PID-UB/017
URI: http://hdl.handle.net/2445/141760
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
2018PID-UB:017_INFORME FINAL.pdf583.28 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons