Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142284
Title: Arqueologia virtual: L’aqüeducte de Barcino a la Plaça Vuit de Març de Barcelona
Author: López Guimet, Artur
Director/Tutor: Tuset Bertrán, Francesc
Keywords: Arqueologia classica
Aqüeductes
Arquitectura romana
Realitat virtual
Barcelona (Catalunya)
Treballs de fi de grau
Classical antiquities
Aqueducts
Roman architecture
Virtual reality
Barcelona (Catalonia)
Bachelor thesis
Issue Date: Jun-2018
Abstract: [cat] El treball Final de Grau presentat a continuació mostra les aplicacions i els avantatges de les tècniques virtuals en una investigació arqueològica. L'objectiu d'aquest és generar documentació d'alta qualitat que pugui ser emprada per a diferents propòsits en el futur i per a demostrar com d'acurades poden ser aquestes tècniques. L'objecte d'estudi usat és una secció de l'aqüeducte de Barcino al qual encara no se li han realitzat treballs virtuals. Els resultats d'aquest projecte estan classificats en tres mètodes diferents: un model fotogramètric de l'aqüeducte, la identificació i dibuix de vectors dels seus elements constructius i, finalment, una recreació de l'hipotètic paisatge de l'aqüeducte en època romana. Les dades obtingudes aquí poden resultar útils per a d'altres col·legues per a usar-les en futurs projectes o per a iniciatives de caire històrico-culturals.
[eng] The here presented Bachelor degree final project shows the applications and advantages of virtual techniques in an archaeological investigation. The objective of this approach it is to generate high-quality documentation that can be implemented for many purposes in the future and to demonstrate how accurate these techniques can be. The here studied archaeological structure is a section of Barcino’s aqueduct that hasn’t been virtually managed before. The results of this project are classified in three different methods: a photogrammetric model of the aqueduct, the identification and vectored drawing of the constructive elements of it, and finally, a recreation of the aqueduct’s hypothetic landscape in the Roman era. The here obtained data may be useful for other colleagues to use in future projects, and for histo-cultural outreach initiatives.
Note: Treballs Finals de Grau Arqueologia, Facultat de Geografia i Història, Universitat de Barcelona, Curs: 2017-2018, Tutor: Francesc Tuset Bertran
URI: http://hdl.handle.net/2445/142284
Appears in Collections:Treballs Finals de Grau (TFG) - Arqueologia

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
TFG López Guimet_Artur.pdf6.09 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons