Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/142357
Title: L'evolució de la biblioteca de la UOC : Perspectives de futur
Author: March, Francesc
Vállez, Mari
Benitez-Juan, Beatriz
Leg, Mireia
Keywords: Biblioteques digitals
Biblioteques universitàries
Digital libraries
Academic libraries
Issue Date: 2010
Publisher: Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya
Abstract: La Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya ofereix els seus serveis de manera virtual des de la seva creació, l'any 1995. Per això, l'aposta per les noves tecnologies del moment ha estat una constant durant aquests anys. A continuació, a través d'una breu menció a l'evolució històrica, es comenten els serveis i recursos oferts de forma pionera a nivell de biblioteques universitàries. S'analitzen els aspectes més destacables pel que fa als serveis, la gestió de la col·lecció, la formació, i la relació amb la Universitat, en el moment actual. Per concloure, es fa una anàlisi dels principals reptes de futur que la Biblioteca espera afrontar en els propers anys, tenint com a referent principal els usuaris i les innovacions tecnològiques que permetin donar resposta a les noves necessitats que vagin sorgint. Tot això, per continuar sent capdavantera en l'àmbit de les biblioteques virtuals.
Note: Reproducció del document publicat a: http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/2305/1/Levolucio_de_la_biblioteca_de_la_UOC_Perspectives_de_futur.pdf
It is part of: Item: revista de biblioteconomia i documentació, 2010, num. 52, p. 38-49
URI: http://hdl.handle.net/2445/142357
ISSN: 0214-0349
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
692087.pdf149.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.