Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/145200
Title: Investigació-acció participativa. El disseny d'un diagnòstic participatiu
Author: Folgueiras Bertomeu, Pilar
Sabariego Puig, Marta
Keywords: Educació secundària
Joves
Investigació educativa
Secondary education
Youth
Educational research
Issue Date: 1-Jan-2018
Publisher: ICE Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article se centra en el disseny d'un diagnòstic participatiu dins d'una investigació-acció participativa (IAP). En la primera part es presenten els aspectes teòrics d'aquest enfocament d'investigació orientat al canvi i a la transformació social, i se'n destaquen les característiques bàsiques, els elements clau, el valor de l'equip motor i les fases estructurals per portar a terme una IAP. A la segona, i a tall d'exemple, s'exposa el disseny d'un diagnòstic participatiu en tres instituts d'educació secundària de l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) per contextualitzar el territori i identificar les vies i el grau de participació dels joves. Els aspectes teòrics presentats a la primera part, juntament amb l'exemple pràctic del disseny del diagnòstic participatiu a la segona, ens permeten reflexionar sobre la integració dels tres elements definitoris d'aquesta metodologia: la investigació, l'acció i la participació. Aquest enfocament implica un replantejament epistemològic i metodològic basat en una anàlisi crítica amb la participació activa de la comunitat per estimular la pràctica transformadora i el canvi social.
Note: Reproducció del document publicat a: https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119047
It is part of: REIRE. Revista d'Innovació i Recerca en Educació, 2018, vol. 11, num. 1, p. 16-25
URI: http://hdl.handle.net/2445/145200
Related resource: https://doi.org/10.1344/reire2018.11.119047
ISSN: 1886-1946
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Mètodes d'Investigació i Diagnòstic en Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
677076.pdf158.5 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons