Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146337
Title: Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural.
Author: De Botton, Lena
Valls, Rosa
Padrós i Cuixart, Maria
Puigvert, Lídia
Aubert, Adriana
Girbés Peco, Sandra
Duque, Elena (Duque Sánchez)
Macías Aranda, Fernando
Ramis Salas, Maria del Mar
Toledo del Cerro, Ana
Álvarez Giménez, Gemma
Plajà i Viñas, Teresa
León Jiménez, Susana
García, Manuel
Santiago, Loli
Keywords: Racisme
Educació
Sociologia
Innovacions educatives
Issue Date: 9-Dec-2019
Abstract: La proposta presentada tenia com a objectiu afavorir que l'alumnat dels graus d'educació assoleixi competències transversals prioritzades per la Universitat de Barcelona (UB). Concretament, promoure el desenvolupament d'aptituds, coneixements i valors que contribuirien a l'adquisició d'un aprenentatge professionalitzador lliure de prejudicis i estereotips cap als grups vulnerables. Per tal de donar resposta a aquests objectius es posaren en pràctica estratègies, metodologies i actuacions docents innovadores en 8 assignatures de tres graus de la Facultat d'Educació de la UB (Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària i Grau d'Educació Social). El disseny i implementació del projecte ha comptat amb la col∙laboració directa de persones que pertanyen a grups vulnerables. Les actuacions realitzades s'han inclòs activitats que han permès a l'alumnat realitzar processos de reflexió de la teoria a la pràctica i de la pràctica a la teoria. Entre les activitats planificades s'han inclòs: estudis de cas, xerrades impartides per persones de col∙lectius vulnerables i per professionals que han desenvolupat actuacions exitoses amb aquesta població i seminaris de lectura crítica d'articles científics relacionats amb la temàtica, entre d'altres. Les evidències sobre l'impacte del projecte, s'han obtingut mitjançant una avaluació orientada a identificar els canvis en les aptituds, coneixements i valors de l'alumnat participant en la iniciativa.
URI: http://hdl.handle.net/2445/146337
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
informe final PID Racisme Nov19.pdf314.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons