Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/146337
Title: Desactivant prejudicis: formació dels futurs i futures professionals per a l'atenció a la diversitat social i cultural.
Author: De Botton, Lena
Valls, Rosa
Padrós, Maria
Puigvert, Lídia
Aubert, Adriana
Girbés Peco, Sandra
Duque, Elena (Duque Sánchez)
Macías Aranda, Fernando
Ramis Salas, Maria del Mar
Toledo del Cerro, Ana
Álvarez Giménez, Gemma
Plaja Viñas, Teresa
León Jiménez, Susana
García, Manuel
Santiago, Loli
Keywords: Racisme
Educació
Sociologia
Innovacions educatives
Issue Date: 9-Dec-2019
Abstract: La proposta presentada tenia com a objectiu afavorir que l'alumnat dels graus d'educació assoleixi competències transversals prioritzades per la Universitat de Barcelona (UB). Concretament, promoure el desenvolupament d'aptituds, coneixements i valors que contribuirien a l'adquisició d'un aprenentatge professionalitzador lliure de prejudicis i estereotips cap als grups vulnerables. Per tal de donar resposta a aquests objectius es posaren en pràctica estratègies, metodologies i actuacions docents innovadores en 8 assignatures de tres graus de la Facultat d'Educació de la UB (Mestre en Educació Infantil, Mestre en Educació Primària i Grau d'Educació Social). El disseny i implementació del projecte ha comptat amb la col∙laboració directa de persones que pertanyen a grups vulnerables. Les actuacions realitzades s'han inclòs activitats que han permès a l'alumnat realitzar processos de reflexió de la teoria a la pràctica i de la pràctica a la teoria. Entre les activitats planificades s'han inclòs: estudis de cas, xerrades impartides per persones de col∙lectius vulnerables i per professionals que han desenvolupat actuacions exitoses amb aquesta població i seminaris de lectura crítica d'articles científics relacionats amb la temàtica, entre d'altres. Les evidències sobre l'impacte del projecte, s'han obtingut mitjançant una avaluació orientada a identificar els canvis en les aptituds, coneixements i valors de l'alumnat participant en la iniciativa.
URI: http://hdl.handle.net/2445/146337
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
informe final PID Racisme Nov19.pdf314.84 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons