Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148366
Title: Relacions de solidaritat entre l'obertura de vocals mitjanes tòniques, la reducció vocàlica i l'elisió de ròtica final en els manlleus
Author: Ossorio Puyuelo, Roser
Director/Tutor: Pons, Clàudia
Keywords: Fonologia
Manlleus (Lingüística)
Tesis de màster
Phonology
Foreign elements in a language
Masters theses
Issue Date: 2019
Abstract: El present treball analitza des d’un punt de vista experimental aquelles situacions en què en un mateix manlleu hi ha dues estructures fonològiques susceptibles d’experimentar, respectivament, dos processos fonològics. De manera específica, s’hi analitzen les relacions de solidaritat entre processos fonològics que poden establir-se en un mateix manlleu, i més concretament les relacions d’implicació entre la reducció vocàlica i l’obertura de vocals mitjanes, per una banda, i entre la reducció vocàlica i l’elisió de ròtica final, per l’altra. També s’han analitzat mots esdrúixols susceptibles d’aplicar la reducció vocàlica i l’obertura de vocals mitjanes. El treball té com a base un test de producció i un test de judicis de naturalitat realitzat a 30 catalonoparlants joves de Manresa d’entre 18 i 25 anys. Els dos tests duts a terme demostren que el patró més comú entre els joves enquestats és aquell amb manca d’aplicació dels processos en qüestió, seguit del patró amb aplicació de tots dos processos, per bé que és possible trobar manlleus que es desmarquen d’aquestes tendències generals.
Note: Treballs Finals de Màster d'Estudis Avançats en Llengua i Literatura Catalanes, Facultat de Filologia i Comunicació, Universitat de Barcelona, Curs: 2018-2019, Tutora: Clàudia Pons-Moll
URI: http://hdl.handle.net/2445/148366
Appears in Collections:Màster Oficial - Estudis Avançats en Llengua i Literatura CatalanesThis item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons