Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/148835
Title: Nous models de relació: el Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo i l'escola La Carpa
Author: Muñoz Camacho, Artur
Font i Company, Josep Enric
Keywords: Dibuix
Ensenyament de l'art
Pedagogia
Museus en l'ensenyament
Drawing
Art education
Pedagogy
Museums in education
Issue Date: 20-Dec-2018
Publisher: Universitat de Lleida
Abstract: El text presenta una proposta nova de relació entre museus i escoles a través d'un cas concret que farà d'exemple: el projecte Tàndem d'implementació d'un programa d'educació visual i plàstica pel Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo al Centre d'Educació Infantil i Primària La Carpa de l'Hospitalet de Llobregat. Les paraules que segueixen estan escrites per les dues persones que han dissenyat, gestionat i estant executant el projecte. El primer autor, aquí com a responsable del Servei Educatiu de la Fundació Arranz-Bravo, docent i artista comissarial es centra a proposar i contextualitzar un nou model de relació entre museus i agents socials, abordant les raons del canvi i apuntant la línia argumental del cas d'estudi. El segon autor, artista i docent, analitza el contingut i el treball d'implementació de noves pedagogies en l'àmbit del dibuix que ha estat realitzant durant els últims sis mesos a l'escola. El text mostra tot l'espectre del treball, des de la detecció de les necessitats del centre fins a les respostes de l'equipament cultural. L'article es focalitza en el vessant pràctic i pedagògic a través de la implementació del dibuix a l'escola com una eina per pensar. La característica metodològica destacable en aquest punt és utilitzar el centre educatiu com un laboratori.
Note: Reproducció del document publicat a: https://raco.cat/index.php/Hermus/article/view/338109/438187
It is part of: Her&Mus. Heritage & Museography, 2018, num. 19, p. 73-90
URI: http://hdl.handle.net/2445/148835
ISSN: 2171-3731
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Didàctiques Aplicades)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
684994.pdf4.23 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.