Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/150758
Title: Opinión de los empleadores acerca de los titulados de la primera promoción de Grado de Enfermería de la Escola Universitària d’Infermeria, EUI- Sant Pau
Other Titles: Opinió dels ocupadors sobre els titulats i titulades de la primera promoció de Grau d'Infermeria de l'Escola Universitària d'Infermeria, EUI-Sant Pau
Author: Esteve Reig, Júlia
Moreno Duque, Dolores
Abades Porcel, Mercedes
Martínez Momblán, Ma. Antonia
Mitjans Galito, Josefa
Serret Serret, Maria
Campillo Zaragoza, Beatriz
Román Abal, Eva María
Sirvent Angulo, Montserrat
Keywords: Estudiants universitaris
Infermeria
Empresaris
Inserció laboral
College students
Nursing
Businessmen
Occupational integration
Issue Date: Jul-2014
Publisher: Àgora d'Infermeria SRL
Abstract: La informació que recull aquest article, presenta els resultats del primer informe de l'opinió dels ocupadors sobre els titulats i titulades de l'EUI- Sant Pau que es va dur a terme durant el mes de març de 2014. Hi van participar 17 centres que, a més de ser contractadors, són centres on els estudiants realitzen pràctiques clíniques durant els estudis de Grau d'Infermeria. Les dades recollides han estat facilitades per responsables d'infermeria dels centres col·laboradors a partir d'una entrevista estructurada. L'objectiu principal era conèixer l'opinió dels centres col·laboradors respecte a les capacitats, habilitats, actituds i valors dels titulats. Entre els resultats obtinguts, destaquen que en tots els àmbits consideren el centre on han estudiat com un criteri rellevant a l'hora de contractar infermers/eres, així com la responsabilitat i el bon nivell de preparació teòrica de les infermeres i infermers que han estudiat a l'EUI- Sant Pau. Com a punts millorables, indiquen aspectes relacionats amb la manca d'expertesa com la inseguretat i manca de confiança en sí mateixos.
Note: Reproducció del document publicat a:
It is part of: Àgora d'Infermeria, 2014, vol. 18, num. 3, p. 122-125
URI: http://hdl.handle.net/2445/150758
ISSN: 1575-7668
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Infermeria Fonamental i Medicoquirúrgica)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
665442.pdf486.52 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.