Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/157648
Title: Respirem de fora endins i de dins enfora
Author: Navarro i Sabaté, Àurea
Keywords: Classe inversa
Aprenentatge actiu
Anatomia Humana
Infermeria
Innovacions educatives
Issue Date: 2020
Abstract: Els alumnes de l'assignatura d'Anatomia Humana, de primer d’infermeria del Campus de Bellvitge, durant el seu primer semestre universitari, mostren dificultats per aprendre, amb sentit, la integració d'estructures anatòmiques i la seva relació funcional. Sovint es limiten a memoritzar noms d'estructures i es troben amb dificultats per a resoldre les preguntes tipus test, plantejades a l'avaluació contínua, on se’ls hi exigeix un nivell d'integració i relació de conceptes elevat. Aquesta mancança d'aprenentatge significatiu es tradueix en un elevat percentatge de notes baixes durant la primera avaluació de l'assignatura. Amb l’objectiu de promoure un aprenentatge més significatiu i durador, que faciliti la comprensió d’una anatomia més funcional més enllà d'un aprenentatge memorístic de noms d'estructures i que fomenti una gestió òptima del temps d'estudi, ens vam proposar introduir la metodologia d'aula inversa (JITT) en el bloc de continguts del sistema respiratori del curs 2019-2020. Els resultats preliminars suggereixen l’assoliment satisfactori d’aquest objectiu. Alhora també han permès realitzar comparatives entre els 4 grups d'alumnes amb casuístiques diferents. Tot i així, s’ha evidenciat que el projecte era molt ambiciós per poder implementar-lo amb tot el detall, i en la seva totalitat, en un sol curs acadèmic a 4 grups nombrosos (80 alumnes/grup), motiu pel qual es proposen tota una sèrie de millores per allargar-lo durant almenys dos cursos acadèmics més.
Note: Projecte: 2019PID-UB/004
URI: http://hdl.handle.net/2445/157648
Appears in Collections:INNOVADOC (Documents d'Innovació Docent)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Info-Seguiment-2019PID-UB04.pdf1.48 MBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons