Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/2445/164158
Title: L'aprenent de llengua quan aprèn l'escrit
Author: Teberosky, Ana
Jarque, Maria Josep
Keywords: Ensenyament de llengües
Llengua estàndard
Alfabetització
Language teaching
Standard language
Literacy
Issue Date: 1-Sep-2016
Publisher: Centre Universitari de Sociolingüística i Comunicació (CUSC). Universitat de Barcelona
Abstract: Aquest article presenta algunes reflexions al voltant de l'ensenyament de la llengua i l'alfabetització, que considerem fonamentals en els processos d'instrucció. Defensa la conceptualització de la llengua com a activitat i exposa alguns dels efectes de l'aprenentatge de la lectura i l'escriptura en els individus, relacionats amb la representació de la pròpia llengua i l'ús d'altres sistemes semiòtics. També aborda les relacions entre oralitat i escriptura i el seu impacte en l'estructura lingüística, les diferències entre sistema gràfic i llengua escrita. Aquestes qüestions afecten les formes d'ensenyar: les característiques de les activitats d'ensenyament i l'input que reben els infants, la multimodalitat, les ajudes del professor, així com l'ús d'instruments lingüístics externs.
Note: Reproducció del document publicat a: https://www.raco.cat/index.php/LSC/article/view/313494
It is part of: LSC- Llengua, Societat i Comunicació, 2016, vol. X, p. 68-81
URI: http://hdl.handle.net/2445/164158
ISSN: 1697-5928
Appears in Collections:Articles publicats en revistes (Cognició, Desenvolupament i Psicologia de l'Educació)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
664531.pdf409.38 kBAdobe PDFView/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons